רישום לקורס מאמנים מתקדם

טופס זה משמש לרישום ראשוני לקורס. הנרשמים יזומנו לראיון אישי. המתקבלים לקורס ידרשו לבצע את התשלום.

פרט/י בקצרה את הניסיון באימון הכדורשת
ציין/י אם ברשותך תעודת מאמן כדורשת ואם כן, היכן הוענקה התעודה