שלום, הרישום לפעילות ("בקשה להשתתף במשחקי חוף ודשא") הסתיים או שעוד לא החל