שלום, הרישום לפעילות ("רישום לאימוני העשרה") הסתיים או שעוד לא החל