שלום, הרישום לפעילות ("טורניר מודיעין 20-7-19") הסתיים או שעוד לא החל