רישום קבוצה

רישום הקבוצה הינו ע"י מנהל/ת הקבוצה בלבד. במידה אינך מזוהה כאן, יש לפנות לצוות הרישום. עם שליחת הטופס תופנה/י לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. שליחת טופס הרישום אינה מהווה אישור על רישום הקבוצה, אלא רק לאחר קבלת הודעה במייל על השלמת רישום הקבוצה

== הרישום פתוח לקבוצות ליגת נערות בלבד ==========================================
יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
הליגה אינה נכונה? יש להודיע במייל ולא להמשיך ברישום
על שינוי שם הקבוצה יש להודיע במייל
יש לבחור את קטגוריית הגיל המתאימה:
==============================================================
== גורם מממן ===================================================
1. יש לסמן "כן" בתשלום ע"י גורם מממן ולציין את המייל של הגורם המממן 2. יש להוריד את טופס ההתחייבות, למלא ולהחתים את הגורם המממן 3. יש לחזור למילוי טופס רישום הקבוצה ולהעלות את ההתחייבות
אם רשמת "כן", רשמי את המייל של הגורם המממן
==============================================================