רישום קבוצה

רישום הקבוצה הינו ע"י ראש הקבוצה בלבד. במידה אינך מזוהה כאן, יש לפנות לצוות הרישום. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. שליחת טופס הרישום אינה מהווה אישור על רישום הקבוצה, אלא רק לאחר קבלת הודעה במייל על השלמת רישום הקבוצה

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
הליגה אינה נכונה? יש להודיע במייל ולא להמשיך ברישום
על שינוי שם הקבוצה יש להודיע במייל
== קבוצות ליגה ארצית בלבד ==========================================
המחוז המופיע בליגה אינו נכון? יש לבחור את המחוז הנכון ברשימה הבאה:
==============================================================
== גורם מממן ===================================================
1. יש לסמן "כן" בתשלום ע"י גורם מממן ולציין את המייל של הגורם המממן 2. יש להוריד את טופס ההתחייבות, למלא ולהחתים את הגורם המממן 3. יש לחזור למילוי טופס רישום הקבוצה ולהעלות את ההתחייבות
אם רשמת "כן", רשמי את המייל של הגורם המממן
==============================================================