רישום שחקניות

במידה ואינך מזוהה, יש לפנות לצוות הרישום. עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית ותמונה

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
אם תאריך הלידה שגוי, יש לרשום את הנכון בשדה "הערות"
========================================================================
אם אינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית ו/או תמונה, אל תמשיכי ברישום
צרפי אישור בדיקה רפואית סרוק
========================================================================
אני מאשרת כי קראתי את חוזר הרישום ואני מסכימה לתנאיו