רישום לחברות באיגוד

עם שליחת הטופס תופני לעמוד התשלום. אין לדחות את התשלום למועד אחר. חובה לצרף אישור בדיקה רפואית

יש לרשום מס' ת"ז בן 9 ספרות
אם אינך יכולה לצרף אישור בדיקה רפואית, אל תמשיכי ברישום
יש לצרף אישור סרוק