שלום, הרישום לפעילות ("רישום לחברות באיגוד") הסתיים או שעוד לא החל