שלום, הרישום לפעילות ("תשלומים כלליים") הסתיים או שעוד לא החל