תשלומים כלליים

יש לצבור את הסכום הרצוי ע"י בחירת כמות מכל כפולה