שלום, הרישום לפעילות ("תחרות סניורים ITF רוקח 67, ת"א") הסתיים או שעוד לא החל