שלום, הרישום לפעילות ("רכישת ערכת אימון") הסתיים או שעוד לא החל