רישום קבוצה

רישום לעונת 2019-2020 (לשאלות ובירורים יש לפנות ל-Rishum.friendship@gmail.com)

*********גורם מממן**********
1. יש לסמן "כן" בתשלום ע"י גורם מממן ולציין את המייל של הגורם המממן 2. יש להוריד את טופס ההתחייבות, למלא ולהחתים את הגורם המממן 3. יש לחזור למילוי טופס רישום הקבוצה ולהעלות את ההתחייבות
אם רשמת "כן", רשמי את המייל של הגורם המממן, כמו כן למלא ולצרף את הצהרת גורם הממן לא את