שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגת בנות נחמה קדימה-צורן") הסתיים או שעוד לא החל