שלום, הרישום לפעילות ("מפגש מאמנים ושופטים") הסתיים או שעוד לא החל