שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגת רעננט") הסתיים או שעוד לא החל