רישום שחקניות 2019-2020

יש להיבדק במכון ספורט
נדרש למלא חתום ולעלות את הטופס בשדה "אישור רפואי"
יש למלא ולצרף בשדה "ביטוח"