שלום, הרישום לפעילות ("Team Registration") הסתיים או שעוד לא החל