שלום, הרישום לפעילות ("Players registration") הסתיים או שעוד לא החל