שלום, הרישום לפעילות ("תחרות סניורים מכבי צפון סוכות 2019") הסתיים או שעוד לא החל