שלום, הרישום לפעילות ("רישום לליגת Northnet") הסתיים או שעוד לא החל