שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגות אפק") הסתיים או שעוד לא החל