שלום, הרישום לפעילות ("ערב קפטניות") הסתיים או שעוד לא החל