שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגת אצבע הגליל") הסתיים או שעוד לא החל