שלום, הרישום לפעילות ("שינוי מועד משחק") הסתיים או שעוד לא החל