שלום, הרישום לפעילות ("רישום ליגת פנינת השפלה") הסתיים או שעוד לא החל