שלום, הרישום לפעילות ("אזורית חנוכה 2019") הסתיים או שעוד לא החל