שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקניות לאילת 2020") הסתיים או שעוד לא החל