שלום, הרישום לפעילות ("רישום לטורניר חנוכה") הסתיים או שעוד לא החל