שלום, הרישום לפעילות ("רישום קבוצת נערות - אילת 2020") הסתיים או שעוד לא החל