שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקניות נערות - אילת 2020") הסתיים או שעוד לא החל