שלום, הרישום לפעילות ("טורניר ילדות") הסתיים או שעוד לא החל