טורניר ילדות

הערה: רשאיות להשתתף השחקניות תלמידות כיתות ה' - ו' בלבד
יש לבחור כמות בהתאם למספר הטורנירים שנבחרו