שלום, הרישום לפעילות ("השתלמות מאמנים - 24.1.20") הסתיים או שעוד לא החל