שלום, הרישום לפעילות ("תחרות ITF סניורים רמת השרון") הסתיים או שעוד לא החל