שלום, הרישום לפעילות ("אזורית פורים 2020") הסתיים או שעוד לא החל