שלום, הרישום לפעילות ("אליפות ארצית פסח ע"ש גדי מרגלית ") הסתיים או שעוד לא החל