שלום, הרישום לפעילות ("אזורית פסח 2020") הסתיים או שעוד לא החל