שלום, הרישום לפעילות ("סבב וולבו 1 - תחרות לאומית") הסתיים או שעוד לא החל