שלום, הרישום לפעילות ("סבב וולבו 2 - תחרות לאומית") הסתיים או שעוד לא החל