שלום, הרישום לפעילות ("ארצית קיץ 1 ע"ש גליקשטיין") הסתיים או שעוד לא החל