שלום, הרישום לפעילות ("אזורית קיץ 1 2020") הסתיים או שעוד לא החל