שלום, הרישום לפעילות ("סבב וולבו 3 תחרות לאומית") הסתיים או שעוד לא החל