שלום, הרישום לפעילות ("תחרות לאומית סניורים, יולי 2020") הסתיים או שעוד לא החל