שלום, הרישום לפעילות ("קורס שופטים - ZOOM") הסתיים או שעוד לא החל