שלום, הרישום לפעילות ("רישום קבוצה") הסתיים או שעוד לא החל