שלום, הרישום לפעילות ("רישום שחקנית") הסתיים או שעוד לא החל