שלום, הרישום לפעילות ("רישום לאימונים בלבד") הסתיים או שעוד לא החל